Usługi projektowe

.

Nasze doświdczenie budowlane połaczone ze ścisłymi kontaktami z projektamtami oraz architektami pozwala nam opracowywać projekty wielobranżowe w zakresie:

 • budownictwa mieszkaniowego (budynki wielorodzinne, jednorodzinne) 
 • usługowego ( hale przemysłowe, magazyny, hale sportowe, obiekty handlowe)
 • użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie)
 • baseny,
 • budowle inżynierskie (wieże ciśnień, mury oporowe) 

Służymy pomocą klientom indywidualnym i przedsiębiorcom na każdym etapie procesu budowlanego.

Sieci i instalacje sanitarne

Posiadana przez nas wiedza i zdobyte doświadczenie pozwala nam na realizować różnego typu zlecenia w zakresie projektowania sieci i instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, czy solarnych.

Projektujemy:

 • sieci i instalacje centralnego ogrzewnia
 • sieci i instalacje wodno kanalizacyjne
 • sieci i instalacje gazowe
 • systemy wentylacji i klimatyzacji
 • przyłącza i sieci: wodociągowe, cieplne, gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
 • kotłownie
 • węzły cieplne
 • instalacje technologiczne
 • instalacje w domach pasywnych

Sporządzamy opinie techniczne i projekty powykonawcze instalacji i sieci centralnego ogrzewania, gazowych i wodno-kanalizacyjnych.

Architektura

Projekty architektoniczne, to zaledwie część naszych usług. Na etapie planowania i przygotowania inwestycji przedstawiamy projekty koncepcyjne, zagospodarowania terenu, funkcji pomieszczeń itp. Kompletujemy dokumenty formalno-prawne. Sporządzamy wizualizacje , projekty architektoniczne - budowlane i wykonawcze. Powyższe dotyczy zarówno obiektów nowobudowanych, jak i modernizowanych.

Dzięki bieżącej współpracy architekta z konstruktorem możemy uzyskać optymalizację rozwiązań projektowych zarówno pod względem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym.

Konstrukcja

Nasze projekty obejmują różnorodne konstrukcje: żelbetowe, stalowe, drewniane, murowe i układy mieszane oraz systemy wykonywane na budowie jak i prefabrykowane .

Sporządzamy projekty budowlane i wykonawcze, ponadto: projekty warsztatowe konstrukcji stalowej, montażowe, projekty prefabrykatów dla zakładu prefabrykacji.
Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji traktujemy priorytetowo. Dzięki doświadczeniu i specjalistycznym programom inżynierskim jesteśmy w stanie bezpieczeństwo pogodzić z ekonomicznością i optymalizacją rozwiązań.

Zwracamy szczególną uwagę na problem posadowienia obiektów. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu posadowienia na gruntach słabonośnych.

Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy oraz opinie techniczne dotyczące awarii budowlanych z ustaleniem jej przyczyn i metod naprawczych, ale też w celu analizy dopuszczalności planowanego zainwestowania – nadbudowy, przebudowy, czy rozbudowy obiektów.

Służymy doradztwem w doborze najkorzystniejszych rozwiązań technicznych. Posiadamy doświadczenie odnośnie prowadzenia prac w obiektach zabytkowych. 

JS Invest Group Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul Chorzowska 44 C

NIP 625 246 2453 KRS 0000698727

e-mail: biuro@jsinvest.eu